Semakan Urusan Fail Tanah
Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Mas

Pilihan Carian   Maklumat Carian
No. MyID
No KP Polis/Tentera
No. MyCoID
 
No. Fail
     

* Sistem ini masih dalam proses pemindahan data dari sistem versi lama.
Mungkin ada di antara carian yang tidak dapat dipaparkan sekarang. Kami memohon maaf di atas kesulitan yang dialami.

Senarai Urusan Yang Ditawarkan :

» 1. Hak Lalu Lalang (ROW)  
» 2. Hakmilik Gantian (Hilang/Rosak)  
» 3. ISMEN  
» 4. Kaveat (Kemasukan)  
» 5. Kaveat (Pembatalan)  
» 6. Kaveat (Tarik Balik)  
» 7. Kebenaran Pindahmilik  
» 8. Lesen Menduduki Sementara dan Permit Yang Disatukan  
» 9. Membetulkan Kesilapan  
» 10. Pajakan Kecil Tanah  
» 11. Pajakan Tanah  
» 12. Pecah Bahagian  
» 13. Pecah Sempadan  
» 14. Pemberian Milik Tanah (Agensi)  
» 15. Pemberian Milik Tanah (Individu)  
» 16. Pengambilan Balik Tanah  
» 17. Pengesahan Anak Kelantan  
» 18. Penyatuan Tanah  
» 19. Perakuan Zoning  
» 20. Perintah Jual Lelong  
» 21. Perizapan  
» 22. Permit Pemindahan Batu Batan  
» 23. Permit Ruang Udara  
» 24. Serahbalik Dan Berimilik Semula Tanah  
» 25. Serahbalik Tanah  
» 26. Sewa Tanah / TOL  
» 27. Status Awalan Pemilikan Tanah  
» 28. Tunjuk Sempadan Tanah  
» 29. Ubah Syarat (Pembangunan)  
» 30. Ubah Syarat (Pertanian)  
» 31. Ubahsyarat Tanah Dan Pecah Sempadan Serentak  

* Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor MyKad sebagai nombor rujukan tunggal untuk warganegara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi Kerajaan.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor pengenalan entiti perniagaan / korporat sebagai nombor rujukan tunggal untuk syarikat / korporat yang berurusan dengan agensi Kerajaan.

* Fungsi Pop-up blocker  di web browser dinyahaktifkan.

* Laporan menggunakan perisian Adobe Acrobat Reader versi 7.0 ke atas.

Hakcipta © 2009-2023 PTJKB